Elina Mattila

barockcello

barockcello

Esbobördiga Elina Mattila är en musiker som njuter av att syssla med musik så mångsidigt som möjligt. Hon har studerat cellospel vid Lahtis yrkeshögskola och tidig musik vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn, varifrån hon blev färdig musikmagister år 2012 med barockcello som huvudinstrument. År 2017 avlade hon ytterligare en musikmagisterexamen, denna gång från Sibelius-Akademins utbildningsprogram för musikteori. Elina jobbar som lärare i musikens grunder vid Luoteis-Helsingin musiikkiopisto samt Vanda musikinstitut.Hon har uppträtt som medlem av Esbo barock, Finländska barockorkestern, Barokksolistene, Opus X, Storia, Kungsvägens musiker och Ensemble Nylandia. Hon har även varit medlem i Wegelius Kammarstråkar sedan orkestern grundades. Sedan 2015 är hon ordförande för Esbo barock rf, som hon varit med och grundat.