Laura Ollberg-Ekman

cembalo

cembalo

Laura Ollberg påbörjade sina cembalostudier som 10-åring vid Lahtis Konservatorium. Hon blev färdig musikmagister vid Sibelius-Akademin sommaren 2015. Hon har kompletterat sina studier på otaliga utländska mästarkurser.

Laura uppträder regelbundet i hemlandet och utomlands tillsammans med olika tidig musik-ensembler och är bl.a. medlem av den nygrundade Ensemble Nylandia. Sommaren 2014 tog hon sig tillsammans med violinisten Anthony Marin till semifinalen för Schmelzer-tävlingen i Österrike. De var också en av tre finalister i Early-tävlingen på Island. Laura verkar som lärare i cembalospel och ackompanjatör vid Västra Helsingfors Musikinstitut.