Mikko Ikäheimo

teorb och barockgitarr

teorb och barockgitarr

Mikko Ikäheimos musikbana präglas av mångsidighet. Han har å ena sidan uruppfört ett 10-tal verk med ny musik, från solo till konserter, på modern gitarr. Å andra sidan spelar han regelbundet periodinstrument i olika produktioner för tidig musik. Lutorna blev en del av Mikkos instrumenturval egentligen först efter gitarrstudierna. Han har studerat lutspel vid Basels Schola Cantorum, Barcelonas Esmusica samt vid Sibelius-Akademin där han avlade A-examen i lutspel i mars 2018 – som den enda i sitt slag på 2000-talet. På senare tid har Mikko uppträtt i många tvärkonstnärliga produktioner, t.ex. The Winter of Our Discontent-föreställningen som bygger på Shakespeares gestalter tillsammans med den kanadensiska sopranen Debi Wong och gitarristen Otto Tolonen. Därtill har han uppträtt som Amors i Umors-musikspelet i Katalonien.